VEDENÍ ÚČETNICTVÍ OD NAŠE ÚČTÁRNA:

• Komplexní účetnictví pro právnické i fyzické osoby v souladu s platnými českými právními předpisy

• Vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů

• Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladové hospodářství

• Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.

• Příprava a zasílání platebních příkazů či jiných formulářů, vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest

• Sestavení účetní uzávěrky, Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem

• Sledování saldokonta, propočtu daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech, atd.

• Zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních

• Skladování a archivace dokladů

ZÍSKALI JSTE DOSTATEK INFORMACÍ?

Jsme spolehlivým partnerem pro vedení účetnictví či vedení mezd pro Vaši firmu.

Pro nezávaznou konzultaci nás neváhejte kontaktovat.

volejte na tel.: +420 592 750 150

pište na mail: ucetni@naseuctarna.cz

kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře

 +420 592 750 150
 ucetni@naseuctarna.cz
Silver Saker s.r.o.
NAŠE ÚČTÁRNA
28. října 1584/281, 709 00 Ostrava